Herroepingsrecht en retourkosten

De consument heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van zijn bestelling, zonder boete en zonder opgave van redenen, zijn aankoop te annuleren en de bestelling terug te zenden.
Meerdere bestelling worden dan ook apart behandeld. 

De consument kan zijn verzoek indienen door schriftelijk per post of e-mail contact op te nemen met Woody Woodpecker bv , Sint-Servaesstraat 260 te 1910 Kampenhout, e-mailadres: info.woodywoodpecker@gmail.com. Hij kan vragen om de producten om te ruilen of om terugbetaling. 

Tijdens de herroepingstermijn zal de consument de grootst mogelijke zorg besteden aan de producten en hun verpakking. De consument zal de producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij ze al dan niet wenst te behouden.

Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zal hij de producten, met alle mogelijke toebehoren terugsturen naar het volgende adres: Sint-Servaesstraat 260 te 1910 Kampenhout. De terugzending van de producten moet gebeuren binnen een maximumtermijn van 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht. De terugzendingen moeten in hun originele staat en volledig verpakt gebeuren. Onvolledige producten worden niet teruggenomen. De kosten van de retourzending blijven ten laste van de klant. 
Eventuele verzendkosten betaald door de consument bij zijn aankoop worden door Woody Woodpecker terugbetaald. 
De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen nadat Woody Woodpecker kennis heeft genomen van het verzoek tot herroeping, mits Woody Woodpecker de geretourneerde producten heeft ontvangen.

Retourneren

Een artikel terugsturen gebeurt onder bepaalde voorwaarden: 
1. Het artikel moet in in zijn originele staat en volledig verpakt worden teruggestuurd binnen de veertien werkdagen 
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Woody Woodpecker bv, Sint-Servaesstraat 260 te 1910 Kampenhout, e-mailadres: info.woodywoodpecker@gmail.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 
3. Verdere instructies en de nodige documenten worden via mail toegestuurd 
4. Hou het bewijs van verzending goed bij. 
5. Indien verzendkosten werden aangerekend bij je bestelling dan worden deze ook terugbetaald.